Kontakt

Akademický senát Fakulty prírodných vied
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave


Námestie J.Herdu 2
917 01   Trnava

Tel.: 033/ 55 65 385
Fax: 033/ 55 65 185

E-mail: asfpv(zav.)ucm.sk