Zasadania a hlasovania v roku 2024

21.05.2024 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania