Zasadania a hlasovania v roku 2021

07.12.2021 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

07.12.2021 - Vyhlásenie volieb dekana
Vyhlásenie volieb dekana

26.10.2021 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

28.06.2021 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

01.06.2021 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

23.04.2021 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

09.04.2021 - Voľby do AS UCM a AS FPV
Zápisnica z volieb do AS UCM a AS FPV

02.03.2021 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania