Zasadania a hlasovania v roku 2019

27.05.2020 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

10.09.2020 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

10.11.2020 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania