Zasadania a hlasovania v roku 2009

24.03.2009 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania

29.06.2009 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania

13.10.2009 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania

03.12.2009 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania