Zasadania a hlasovania v roku 2011

01.03.2011 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania

15.03.2011 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania

07.04.2011 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

15.04.2011 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

04.05.2011 - Hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z hlasovania

10.05.2011 - Slávnostné zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica z voľby kandidáta na dekana FPV UCM

25.05.2011 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania

30.05.2011 - Zasadnutie AS FPV UCM, Špačince
Zápisnica zo zasadania

22.07.2011 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

11.10.2011 - Zasadnutie AS FPV UCM, Špačince
Zápisnica zo zasadania

13.12.2011 - Zasadnutie AS FPV UCM, Špačince
Zápisnica zo zasadania