Zasadania a hlasovania v roku 2010

16.02.2010 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania

27.04.2010 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

31.08.2010 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

12.10.2010 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania

15.10.2010 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

19.11.2010 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

25.11.2010 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania

01.12.2010 - Voľby do študentskej časti AS FPV UCM, Trnava, Špačince
Výsledky volieb do AS FPV UCM

13.12.2010 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania