Zasadania a hlasovania v roku 2017

07.02.2017 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

25.04.2017 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

27.06.2017 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

12.12.2017 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania