Zasadania a hlasovania v roku 2012

16.01.2012 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

16.02.2012 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

04.12.2012 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania