Zasadania a hlasovania v roku 2015

10.02.2015 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

14.04.2015 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

05.05.2015 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

28.09.2015 - Doplňujúce voľby do AS FPV a AS UCM
Zápisnica z doplňujúcich volieb

05.10.2015 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania