Zasadania a hlasovania v roku 2013

21.01.2013 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

11.04.2013 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

13.05.2013 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

18.06.2013 - Korešpondenčné hlasovanie AS FPV UCM
Zápisnica z korešpondenčného hlasovania

12.11.2013 - Zasadnutie AS FPV UCM, Trnava
Zápisnica zo zasadania