Dokumenty

Zásady volieb do AS FPV 2023.
Schválené 05.04.2023

Volebný poriadok pre voľbu dekana na Fakulte prírodných vied.
Schválené 07.12.2021

Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM v Trnave
Schválené 07.12.2021

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM v Trnave (Vnútorný predpis FPV UCM)
Schválené 2. 3. 2021

Volebný poriadok pre voľbu dekana na Fakulte prírodných vied  (Vnútorný predpis FPV UCM
Schválené 15.3.2011

Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM v Trnave  (Vnútorný predpis FPV UCM)
Schválené 13.12.2010

Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM v Trnave (Vnútorný predpis FPV UCM)
Schválené 19.10.2010

Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty prírodných vied UCM v Trnave  (Vnútorný predpis FPV UCM)
Schválené 24.3.2009