Členovia Akademického senátu

Výbor AS FPV
Ing. Eva Űrgeová, PhD. predseda AS FPV
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. podpredseda AS FPV
Ing. Mária Maliarová, PhD. tajomníčka AS FPV

Členovia - zamestnanecká časť
RNDr. Zuzana Gerši, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
RNDr. Michaela Mrkvová, PhD.
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.

Členovia - študentská časť
Nicolas Búčik
Timea Danišová
Dominik Hrinkino
Bc. Zuzana Mäsiarová
Bc. Juraj Žec
Mgr. Terézia Laluhová

Volení zástupcovia FPV v AS UCM

Zamestnanecká časť
Ing. Eva Űrgeová, PhD. podpredseda AS UCM
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.

Študentská časť
Nicolas Búčik
Dominik Hrinkino