História

Ďakujeme súčasným a bývalým členom Akademického senátu...

zo zamestnaneckej časti:

prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc.
prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
prof. RNDr. Ing. Jozef Oboňa, CSc.
doc. RNDr. Jaroslav Červeňanský, CSc.
doc. Mgr. Renáta Gašparová, PhD.
RNDr. Miroslav Horník, PhD.
RNDr. Viera Mrázová, PhD.
RNDr. Martin Pipíška, PhD.
RNDr. Beáta Vranovičová, PhD.
Ing. Róbert Halenár, PhD.
Ing. Andrej Trnka, PhD.
Ing. Eva Ürgeová, PhD.
Ing. Ján Borsuk
Ing. Milan Gudába
Mgr. Stanislav Horal
Ing. Ladislav Izakovič
Ing. Jana Jurinová
Ing. Jozef Miklovič
Ing. Ivana Pšenáková
Ing. Marek Šimon

zo študentskej časti:

RNDr. Jana Marešová
RNDr. Lucia Remenárová
Mgr. Jana Jurovatá
Bc. Andrea Kuchtová
Bc. Denisa Partelová
Karol Blesák
Martina Borženská
Ivana Bradiaková
Jarmila Brodeková
Mário Drobný
Ján Chovanec
Viktória Jakabová
Veronika Janíková
Mária Kolníková
Anton Kráľovič
Erik Krošlák
Samuel Lukačovič
Dušan Neuschl
Michaela Oravkinová
Lucia Polakovičová
Radovan Slavkovský
Karol Šiman
Veronika Šmátralová
Alexander Terek
Jana Viskupičová

 

... a mnohým ďalším, ktorých mená sa tu onedlho objavia.