Zasadania a hlasovania v roku 2019

26.02.2019 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

16.04.2019 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

21.05.2019 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

25.06.2019 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

12.11.2019 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania