Zasadania a hlasovania v roku 2014

25.02.2014 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

14.04.2014 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

24.06.2014 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

07.10.2014 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania