Zasadania a hlasovania v roku 2018

27.03.2018 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

17.04.2018 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

26.04.2018 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

26.04.2018 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica z voľby dekana FPV UCM

23.05.2018 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

08.06.2018 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

31.07.2018 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

16.10.2018 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

23.10.2018 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

28.11.2018 - Voľby do AS FPV
Zápisnica z volieb do AS FPV