Zasadania a hlasovania v roku 2016

10.02.2016 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

08.06.2016 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

18.10.2016 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

29.11.2016 - Voľby do AS FPV
Zápisnica z volieb do AS FPV

29.11.2016 - Voľby do AS UCM
Zápisnica z volieb do AS UCM