Zasadania a hlasovania v roku 2022

27.09.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

29.06.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

29.03.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

15.03.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

15.03.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica z voľby dekana FPV UCM

08.03.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

01.03.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

01.03.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica z voľby dekana FPV UCM

22.02.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

15.02.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

15.02.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica z voľby dekana FPV UCM

25.01.2022 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania