Zasadania a hlasovania v roku 2023

08.11.2023 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

25.10.2023 - Voľby do AS UCM a AS FPV
Zápisnica z volieb do AS UCM a AS FPV

13.06.2023 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

05.04.2023 - Zasadnutie AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania

13.03.2023 - Zasadnutie predsedníctva AS FPV UCM
Zápisnica zo zasadania predsedníctva